การตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ ตามคำร้องที่ 179/2566

|

🌳วันที่ 18 และ 23 มกราคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ ตามคำร้องที่ 179/2566
             🤝โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณนฤมล ใกล้สว่าง (ส.อบต.เนตร) ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)