การตรวจประเมินมาตรฐานส้มขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลปราณบุรี

|

🍀วันที่ 5 มีนาคม 2567
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินมาตรฐานส้มขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลปราณบุรี
         💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         💜Website : www.nongtataem.go.th
         📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
         ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)