ตัดต้นไม้ ตามคำร้องที่ 151/2566

|

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ในพื้นที่สาธารณะ ตามคำร้องที่ 151/2566 เรียบร้อยแล้ว