การจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค หมู่ที่ 3, 5 และ 10

|

💦เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงในพื้นที่
                   ☑️ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านหลังวัดหนองตาเมือง
                   ☑️ หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านทองห่อและบ้านยายยืน
                   ☑️ หมู่ที่ 10 ลงถังประปาหมู่บ้านหนองเผาเต่า
          💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)