การจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค

|

🚰วันที่ 25 ธันวาคม 2566
               ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านหนองเผาเต่า หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า จำนวน 30,000 ลิตร
              💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜 Website : www.nongtataem.go.th
              📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)