การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6

|

🍃วันที่ 3 มกราคม 2567
             ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย และใส่ทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองตาเมือง รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ และ อสม.ในพื้นที่
            💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜 Website : www.nongtataem.go.th
            📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)