การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วย หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้

|

🍃วันที่ 12 มีนาคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย และใส่ทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยหมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)