การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

|